Projektår: 2019
Bygherre:

Trigon

Calundan

Projektforslaget tager udgangspunkt i ønsket om at udvikle Frederikshavn midtby og ligger sig tæt op af den planlægning og transformation, der er i gang ved Rådhusparken. Værkergrunden er karakteristisk ved at den ligger højt hævet over Rådhusparken og Frederikshavns centrum og ved at pladsen har fået tilført en ny trappe, der er rygrad i en nye øst-vest akse gennem centrum af byen.
Ved at udbygge denne bakke, bliver det muligt at afskærme/ overdække p-pladserne ved de nye lejligheder. Samtidig skabes der nye opholdsarealer, én etage oven over p-pladserne. Øst-vest aksen bevares i det nuværende terræn niveau – i plan med p-pladserne – hvorfor passagen kommer til at gennemskære bakken på en spændende og beskyttende måde, der er med til at understøtte stiforbindelsen gennem rådhusparken Når forbindelsen går gennem Værkergrunden på denne måde, dannes der en nye landskabsform –  som to øer på grunden, –  der vil danne fundament og sokkel for de nye lejlighedstårne. Vi har skabt plads til to tårne på hver ø. Tårnene forbindes indbyrdes med elevator og trappeadgang hvorved trapperummet danner et overdækket opholdsareal ved indgangen til lejlighederne. Lejlighederne får terrasse eller altaner både mod øst og vest, og kendetegnes ved at være lyse og venlige, flere steder med indbyggede altaner, passende for de danske klima.

Byggeriet bliver meget synligt i midtbyen, hvorfor husene skal forholde sig til de omkring liggende bygninger.
Her træder særligt Ørnevejs kvarteret, med den gamle røde skolebygning og de røde huse frem, hvorfor det er naturligt at bruge røde teglsten på en moderne måde på hovedparten af facaderne.

del din begejstring! – fortæl dine venner, din kollega, din samarbejdspartner…….