Idéprojekt: 2016
Bygherre: Frederikshavn Kommune

Udarbejdet sammen med UHTP arkitekter

I den fremtidige park bindes byens punkter sammen af et forløb der griber fat i omgivelsernes yderpunkter og fletter sig ind mellem delvis eksisterende beplantning, kommende aktivitetszoner, landskaber til leg og flader til afslapning.
Med ankomst fra Værkergrunden, der er højt hævet over Rådhusparken, kan man betragte hvordan forløbet bugter sig tværs gennem parken og når ud til den omgivende by. Her rækker forløbet ud mod de eksisterende elementer som Freddy-Fræk skulpturen mod syd, og det endnu ubebyggede flet mod øst, og inviterer beboere fra de bynære omgivelser ind i parken for at give liv og aktivitet.

STRATEGIEN for at ”sy” Rådhusparken sammen med de forskelligartede bykanter/kulisser – hvor alt i Rådhusparken skal vendes op og ned – kræver omhyggelig planlægning og timing.

del din begejstring! – fortæl dine venner, din kollega, din samarbejdspartner…….