Idéprojet og lokalplan: 2016-17
Bygherre: Trigon A/S

Udarbejdet i samarbejde med UHTP arkitekter

se salgs prospektet her

Hedeboskolen i Skagen er af Frederikshavn Kommune solgt til TRIGON A/S, som har startet udarbejdelse af et bebyggelses-og udviklingsprojekt for området med arbejdstitlen ”Lille Skagen”. Der er tale om et projekt med byrum og bebyggelser, der i struktur, udformning og fremtoning refererer til de attraktive bymiljøer der findes i Vesterby og Østerby.

Hedeboskolens bygninger er efter en nøje gennemgang af den bygningsmæssige tilstand, blevet vurderet til at være i en så ringe stand, at de bliver nedrevet.

Herefter er det hensigten at skabe mulighed for at opføre boliger som kan være såvel helårs- som ferieboliger med tilhørende fælles friarealer i den nord-vestlige og største del af området, ud mod henholdsvis Frederikshavnsvej og Nordsøvej.

I den sydøstlige del af området kan der opføres bebyggelse til ferie- og fritidsformål som kan rumme funktioner til forskellige former for sport og fritid (svømmehal, badeland, boldhal, legeland og lignende), restauranter, cafeterier m.m., samt offentlige formål.

LBB3 udvikler, designer og visualisere de forskellige hustyper – og multicenter.

del din begejstring! – fortæl dine venner, din kollega, din samarbejdspartner…….