Gave til Skagen Havn 2015
Bygherre: Skagen Havn Areallejerforening

Den formelle indvielse af en omfattende udvidelse af Skagens Havn fandt sted fredag d. 26. juni på Krydstogtskajen og undervejs i fejringen fik Skagen Havn overdraget en gave fra Skagen Havn Areallejerforening. Formanden for foreningens bestyrelse, Leo Skjødt Mikkelsen, fortæller ” Vi er meget glade for den udvidelse der er foretaget og som en anerkendelse af arbejdet, har vi valgt at give en gave i form af en udsmykning på havnen. Mere præcist en udsmykning  af 8 store 18 m høje olietanke på Krydstogtskajen. Da beslutningen om omfanget af gaven var truffet, kontaktede vi Hanne Lind-Bonderup fra LBB3 og bad tegnestuen om at komme med et skitseforslag og der er nu udarbejdet en idé til en slags installation og udsmykning som vi kalder for ”bølgen”. Havnens direktør Willy B. Hansen og bestyrelsesformand Niels Arnold Lund skal nu have tid til at vurdere gaven, som vi håber de tager godt imod og vi håber de vil arbejde videre med ideen med henblik på at få lavet det endelige projekt færdigt. Tankanlægget er lejet af Monjasa, som har rettighederne til al udsmykning på tankene, så deres accept af idéen er naturligvis afgørende for projektets realisering.

Skagen Havn fik overdraget en gave fra Skagen Havn Areallejerforening. Gaven er udarbejdet af LBB3.

Skitseforslaget som bekrevet af LBB3:
Gaven er en udsmykning af de 8 olietanke placeret tæt ved krydstogtskajen, og idéen tager udgangspunkt i at skabe en udsmykning og installation af disse. En udsmykning som byder sejlende gæster – både de små både og de store skibe – velkommen og som rummer et strejf af byens historiske identitet i form af portrætter af personer som på forskellig vis har præget byen – håndværksmæssigt, kunstnerisk og arkitektonisk.
Vi har valgt at kalde gaven, som nærmest er en bølge omkring tankene, for både udsmykning og installation – det er nemlig begge dele:
Det er en bølge i et robust materiale som passer godt ind i den industrialiserede erhvervshavn og som samtidig vil bidrage til at give alle som besøger denne del af havnen – både fra land og fra vand – en varierende visuel oplevelse alt efter om det er dag, aften, sommer eller vinter.
Bølgen vil i de mørke timer fungere som en lysinstallation og nærmest få karakter af et slags fyrtårn.
Bølgen smykkes som sagt med portrætter – personer som byder velkommen og skuer ud over både by og havn – de omkranser olietankene.
Installationen er en konstruktion opbygget med perforerede galvaniserede stålplader – plader hvori portrætter danner lukkede flader og giver formen sin karakter og historie.
Konstruktionen udføres med al hensyntagen til tilgængelighed ved det daglige arbejde omkring tankene og med respekt for de tekniske installationer omkring disse.

Bølgen vil i de mørke timer fungere som en lysinstallation og nærmest få karakter af et slags fyrtårn.

del din begejstring! – fortæl dine venner, din kollega, din samarbejdspartner…….