Opført: 2011

Bygherre: Frederikshavn Kommune

Ingeniør: Grontmij

Projektet tager afsæt i skolens ønske om nye og tidssvarende faciliteter, hvor alle kan samles, – både til hverdag samt til festlige begivenheder. Samlingssalen er et centralt knudepunkt, hvor alle skolens brugere naturligt passerer, – elever, forældre, lærere, postbudet, gæster, etc. Det er skolens “hjerte” og skolens ansigt udad til, – det er her adgangen til skolen sker. Til samlingssalen knytter sig de nye musiklokaler. Her kan en hel vægside åbnes, og lokalet kan derved bringes til at fungere som scene for salen, idet gulvet er hævet. Samlingssalen og fordelingsgangene til de øvrige skolefløje opleves som værende i åben forbindelse med hinanden, – du kan hører aktiviteten i salen, men du kan ikke se derind, da disse to funktioner er adskilt af en væg, ikke en lige væg, men en væg der danner lommer og nicher til ophold og gruppearbejde.

Indviet Maj 2011 – udført som underrådgiver til Grontmij.

del din begejstring! – fortæl dine venner, din kollega, din samarbejdspartner…….