Idéprojekt: 2008

Bygherre: Skagen Kirke Menighedsråd

Projektets udformning og karakter af arealerne omkring kirken og sognehuset giver en naturlig og direkte forbindelse til gågaden, og vil derved være et byrum, som aktivt inddrager byen – men samtidigt opfordrer til en pause.

Projektet to udtryk således pladsen og parken fremstår med en opløst og blød overgang, der giver mulighed for at der dannes et byrum, der opleves som en oase. Geometrien for denne opløste struktur, der samtidigt skal danne en helhed, er fundet i Thorvald Bindesbølls formsprog, i hans arbejder i lertøj, hvor netop disse mønstre favner hverandre på forunderlig vis. Mønstret er bearbejdet og tilpasset behov og ønsker om de forskellige funktioner, der skal indgå i de fremtidige arealer.

Menighedsrådet vil med dette oplæg gerne medvirke til at Skagen Kirke får en harmonisk og hensigtsmæssig placering i bybilledet, såvel bygningsmæssigt som i relation til løsning af dens opgaver for sognets indbyggere. Der lægges her vægt på Kirkens og kirkearealernes synlighed og tilgængelighed både fra gågadeområdet og fra adgangsvejene fra Kirkevej

I arbejdsprocessen har der været en dialog omkring karakteren og forståelsen af omgivelserne omkring kirken. – Skal Skagen Kirke være en ”Bykirke” eller skal den være placeret i en park, ”Parkkirken”. Bykirken karaktiseres ved de omkring
liggende belægninger i byrummene støder op mod kirkens sokler, f.eks. Budolfi Kirke i Aalborg hvor byens pladser ligge helt op mod kirken. ”Parkkirken”, derimod er placeret i bløde og grønne omgivelser og indgår i disse, f. eks Frederikshavn Kirke.

De befæstede arealer fremtræder som én sammenhængende flade, udført i en specielfremstillet betonflise. Fladen spænder ud til de private skel langs med Skovvej og Ved Kirken, samt Kirkevej.
Den store pladsdannelse langs med Kirkevej, mellem Sognehuset og kirken, fremstår som en åben plads, hvorpå der ikke er nogen markering eller angivelse af adskillelse mellem gående, cyklende eller bilister. Trafikken afvikles derved på samme vis som på stranden, eller et havneområde, hvor der udvises skærpet opmærksomhed.

Samhørigheden af Sognehus og kirke vil opleves naturligt da disse to bygninger er de eneste, hvorpå pladsens belægning fører helt op mod sokkelstenen og derved er direkte forbundet. De øvrige bygninger er fysisk afgrænset bag private haver og hække.

Beplantningen er inspireret fra heden, der året rundt har sine farver og dufte, – hver årstid, sin farve. – forskellen er blot, at de enkelte plantearter er samlet i hver sine arealer, der endvidere fremstår som små bløde bakker. Derved dannes et stykke kultiveret hede, som opleves med præcise adskillelser mellem hver beplantning, men samtidigt har de varierende farver hen igennem hele arealet. ”Bakkernes” højde er minimum 70cm og maksimum 120cm. således der opnås en  overskuelighed i stående position, men samtidigt er rumdannede ved siddende ophold.

del din begejstring! – fortæl dine venner, din kollega, din samarbejdspartner…….