Idéprojekt: 2009

Bygherre: Lokalhistorisk Forening for Råbjerg Sogn

Opførelse: 2016

Projektet handler i sit udgangspunkt om at bygge bro mellem gammelt og nyt ved at gøre historien – den kulturelle, fysiske og sociale historie for Raabjerg Sogn i Vendsyssel – tilgængelig for nutiden.
Realisering af projektet, som hovedsageligt består i at tilføje en ny udstillingsbygning til de nuværende historisk enestående rammer, vil styrke byens identitet som et aktivt og levende lokalsamfund. Ud over at fortælle og formidle historien om egnens liv og dagligdag vil det fungere som samlingssted for byen og forbedre dens muligheder for at tiltrække både gamle og unge, såvel fastboende som turister.

Raaling = stuehus

Projektet er støttet af Realdania, “Byggeriets Ildsjæle”

Ved at etablere et nyt gårdrum, placeret mod vest, inde mellem træerne, i forlængelse af det oprindelige, opnås en  fortsættelse af de fortællinger og historier der er i museet i dag og samtidig fastholder udtrykket med Simons Raalling som det primære ved ankomsten fra Engvej. Karakteren af dette gårdrum dannes via afstande og størrelser på de omkringliggende bygninger, der alle har adgang herfra samt tillader kig og forbindelser til de omkringliggende funktioner og arealer. For at dette gårdrum kan etableres, kræver det at funktionerne i bygning D og E flyttes, og derved indgår i det nye gårdrum. Øvrige funktioner der tilknyttes, er en smedje, samt en udstillingsbygning.

I 1992 lykkedes det Lokalhistorisk Forening for Raabjerg Sogn at erhverve det over 200 år gamle bindingsværkhus, Simons Raaling (raaling = stuehus) på Engvej, med henblik på at drive det som egnsmuseum og kulturhus. Huset blev på daværende tidspunkt nænsomt renoveret og i vidt omfang ført tilbage til sit oprindelige udseende.
Meget er gjort siden da, mange kræfter er lagt i, meget er lykkedes, og museet er i dag et af de 10 mest besøgte museer i Nordjylland. Museet rummer en omfattende og betydelig samling af ting og sager, som til sammen udgør den spændende fortælling om egnens liv og hverdag, dens folk og fæ gennem tiderne. Samlingen omfatter maskiner og redskaber med tilknytning til landbrug og fiskeri, samt dagligdags husgeråd, møbler, dragter, fotos, breve mm. Privatpersoner har gennem de seneste år skænket yderligere genstande til samlingen. De nuværende fysiske rammer gør det desværre ikke muligt at få det fulde udbytte af disse donationer, da hver eneste kvadratmeter allerede er udnyttet fuldt ud. Mange interessante og fine effekter forsvinder således i mængden – eller må opmagasineres andetsteds.

– at bygge bro mellem gammelt og nyt ved at gøre historien – den kulturelle, fysiske og sociale historie for Raabjerg Sogn i Vendsyssel – tilgængelig for nutiden.

del din begejstring! – fortæl dine venner, din kollega, din samarbejdspartner…….