Afleveret: August 2014

Bygherre: Turisthus Nord, VisitNordjylland og Frederikshavn Kommune

Udarbejdet i samarbejde med Manto

“Turismen er et af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor, som vi satser stærkt på, og som vi skal leve af i fremtiden.
Skagen er Danmarks stærkeste brand som kystferieby. Denne position skal vi udnytte til at tiltrække endnu flere internationale turister og øge omsætningen, og denne Potentialeplan er et vigtigt skridt på vejen. Potentialeplanen visualiserer i billeder og ord de idéer og ambitioner, som vi tror på skal til for at udvikle Skagen som international kystferieby.
Potentialeplanen er udviklet i samarbejde med borgere, foreninger og erhvervsaktører i Skagen samt Frederikshavn Kommune, Turisthus Nord og VisitNordjylland. Ikke mindst takket være jeres store indsats og gode inspiration har vi nu en lys-ende ledestjerne og et godt værktøj til realisering af visionen for Skagen som førende international kystferieby i Nordeuropa.
Potentialeplanen visualiserer en vision for Skagen som international kystferieby med en række ønsker for fremtidsscenarier af fysisk og turismemæssig karakter og konkrete bud på, hvilke indsatsområder, der fremover kan arbejdes med i bestræbelserne på at indfri visionen. Udviklingsgrebene i potentialeplanen bygger på fire særlige udvalgte indsatsområder: Fysik, Fortælling, Forstand og Forretning.
Potentialeplanen skal anvendes i den strategiske planlægning såvel som den praktiske og konkrete udvikling af Skagen som international kystferieby. Potentialeplanen er det fælles værktøj, der iscenesætter fremtidsvisioner og drømme for den fælles udvikling af fremtidens Skagen.”

Birgit Stenbak Hansen
Borgmester, Frederikshavn Kommune

del din begejstring! – fortæl dine venner, din kollega, din samarbejdspartner…….