Stadie: 2016 – Skitseprojekt

Bygherre: Horsens Rideklub

Projektets fokuspunkt er at skabe en samhørighed mellem de eksisterende markante bygninger fra den tidligere forsøgsstation og de nye faciliteter og funktioner der tilføjes ved etableringen af et ridecenter, for tilsammen at danne en synergi og indgå i et naturområde af høj kvalitet. Disponeringen tager afsæt i funktionernes indbyrdes placering og forbindelser her imellem, så der opstår et naturligt flow. Endvidere er solens bevægelser over himlen gennem hele året en væsentlig faktor, således daglyset udnyttes i størst mulig grad. Uderummene mellem bygningerne er lige så afgørende for, om ridecenteret er velfungerende. Af denne grund er de nye bygninger placeret i umiddelbar nærhed af de eksisterende bygninger, for derved af skabe mindre rum der indbyder til ophold. De nye bygninger indeholdende to ridehaller samt mellembygninger indeholdende ankomst, cafeteria og rytterfaciliteter i forbindelse til hallerne.

Materialevalget og udtrykket på de eksisterende bygninger er enkle og præcise – de store flader i facaden er beklædt med en let pladebeklædning, der hviler på en bastion/høj base i røde teglsten. Fremadrettet er det tanken at fastholde principperne i dette udtryk. Den lette facadeplade vil på sigt blive erstattet af en plan, nutidig facadeplade, eventuelt suppleret med elementer af samme træsort som på de nye bygninger. Teglbasen vil fremadrettet forblive det ”tunge element” der er modstandsdygtigt overfor slag, stød, etc. – dog med en eventuel overfladebehandling.

Nybygningerne tager udgangspunkt i de ovenfornævnte principper om facadens udtryk. Basen er et gennemgående element på alle bygninger, udført i et tungt materiale eksempelvis tegl eller beton. De lette facadepartier er varierende træbeklædninger og transparente overflader som glas, polycarbonat etc.
Enkelte udvalgte facadeflader tænkes udført i samme facadeplade som på sigt monteres på de eks bygninger. Træbeklædningen udføres i en olieholdig ubehandlet træsort, lærk eller cedertræ, der har en lang levetid og med tiden får en fin sølvgrå patina. Tagene bliver udført som et bitumen-produkt.

del din begejstring! – fortæl dine venner, din kollega, din samarbejdspartner…….