Konkurrenceprojekt: 2015
Bygherre: Aalborg Kommune

 

i samarbejde med HP-Byg

Ing. Frandsen & Søndergaard.

Børnehuset er disponeret og tænkt som en række af funktioner, som indbyrdes er afhængige af fysiske sammenhænge og relationer, der samtidig kan opleves i en naturlig bevægelse der forløber gennem hele bygningen. Denne opstilling af funktioner på en række kan resultere i en bygning der har karakter af et længehus, hvilket giver store afstande fra ”den ene ende til den anden”. Endvidere vil bygningen fremstå med en karakteristisk for- og bagside, samt et fysisk samlingspunkt – eller bygningens hjerte – er ikke defineret.

Vi har ”bukket” eller tranformeret længehuset, således der opstår en trelænget kompakt bygning, der omkranser et intimt gårdrum. Her ved opstår omdrejningspunktet – børnehusets hjerte – hvor alle funktioner og alle brugere i løbet af dagen naturligt vil relatere sig til.

Udefra opleves bygningen med 4 ligeværdige facader. Mod Klarupvej mod nord er byens facade, her er bygningen højest med det synlige tag. Bygningens volumen er i samspil med den øvrige bebyggelse. Mod øst og vest er adgangsforholdende for henholdsvis børn/forældre til børnehaven samt personalet til administrationsdelen. Mod syd og de store udearealer er facaden delt op i to, således uderummet kan passere ind i mellem og derved blive en del af bygningen.

Alrummet, – fællesrummet – er samlingsstedet og omdrejningspunktet! – Institutionens hjerte.

Gulvenes farver følger bygningen geometrier hvilket medfører at, i nogle rum opstår der derved et farveskift, som giver en zoneinddeling ”Rum i Rum”.

del din begejstring! – fortæl dine venner, din kollega, din samarbejdspartner…….