2. plads Totalentreprise-
konkurrence
År 2010
Bygherre: Novo Nordisk A/S
Entreprenør: MT Højgaard

Idet den nye administrationsbygning er placeret centralt på Novo Nordisk A/S arealer, tager nærværende projekt afsæt i dette centrum, for derved at være omdrejningspunkt for hele den samlede bebyggelse. Bygningens form er en direkte fortolkning heraf, idet husets ydre geometri er en afspejling af de primære linjer og retninger fra de eksisterende bygningsvolumener. Det fysiske omdrejningspunkt i bygningen er ”ikke eksisterende” da der er skåret et hul i volumenet på netop dette sted. – som en fortolkning på Novo Nordisk A/S vision, hvor fokus ikke ligger i et punkt, men i en styrke baseret på samarbejde, innovation og sociale værdier. – Denne vertikale gennembrydning af bygningen giver herved mulighed for at trække dagslys ind i husets midterareal.

– som en fortolkning på Novo Nordisk A/S vision, hvor fokus ikke ligger i et punkt, men i en styrke baseret på samarbejde, innovation og sociale værdier.

Huset er disponeret med alle arbejdspladser placeret langs facaderne. Hver af de seks afdelinger består af 5 fag. Ét fag er 4,8 meter, og giver plads til 4 arbejdspladser. Dette giver en fleksibilitet, således der ved spidsbelastninger er mulighed for at have 20 arbejdspladser i én afdeling. Til hver afdeling er der adgang til internt mødelokale i umiddelbar nærhed. På hver etage er der placeret cafeområde, print/kopi, depot samt forskellige muligheder for møde, blandt andet i stillerum samt uformelle mødezoner.

Midt i rummet, i forbindelse med det centrale gårdrum, er der ”en pause”. – udformet som et vandbassin hvor det rislende vand fanger sollysets stråler gennem et skylight.

Med en velovervejet og konstruktiv proces kan den nye administrationsbygning blive et omdrejningspunkt for Novo Nordisk A/S i Hjørring, som en aktiv, dynamisk og udfordrende arbejdsplads, der lever op til virksomhedens værdier og målsætninger

del din begejstring! – fortæl dine venner, din kollega, din samarbejdspartner…….