2. plads Totalentreprise-konkurrence

År 2014

Bygherre: Frederikshavn Kommune

Entreprenør: HP-Byg

Disponeringen af funktionerne i Frederikshavns nye Multihal har primært haft to fokuspunkter.
1] at udforme et anlæg der har en stærk tilknytning til Nordstjerneskolen og samtidig har en direkte adgang til Arena Nord.
2] arealer med plads til aktivitet, motion og bevægelse.
Disse to fokuspunkter har affødt et design der arbejder med 2 retninger, det horisontale plan som er ”Forbindelsen”. Og det vertikale plan, rum med ”højt til loftet”.

Foyerens funktion som det sociale omdrejningspunkt og forbindelsesled til alle aktiviteter forstærkes i den aflange form, hovedåren, der spænder fra Arenaen mod øst til arealerne ved Nordstjerneskolen mod vest. Foyeren er et ”mellemrum” beliggende mellem to volumener, Multihallen, og den lave bygning indeholdende de øvrige funktionerer. I løbet af dagen er her et varierende lysindfald af dagslys gennem
det lange skråtstillede ovenlys i taget. Mod syd er hallen placeret, adgangen sker gennem fire fløjdøre ind i det store rum, – her er et gulvareal svarende til 2 håndboldbaner. Arealet kan transformeres til de ønskede aktiviteter der skal foregå her, enten på et mindre eller større gulvflade. Rummet er højt og fremstår enkelt med synlige stålkonstruktioner og har lyse overflader på vægge og loft, der understreger og fremhæver den friske og energiske farve på gulvet.

del din begejstring! – fortæl dine venner, din kollega, din samarbejdspartner…….