Opført: 2013

Bygherre: Frederikshavn Kommune

Totalentreprenør: Trigon

Alle funktionerne; børnegrupper, personalefaciliteter samt fællesrum kan disponeres som selvstændige enheder, hvor det samlende element er fællesarealerne. Dette projekt tager derimod udgangspunkt i fællesskabet og sammenhørighed hvor grupperne fungere som selvstændige enheder, men gange og fordelingsarealer er fælles for derved at skabe synergi og effektuere kvadratmeterne. – dette resultere i rummelige fordelingsarealer der har bredde og størrelse til at komme fra A til B, men samtidigt giver plads og luft til opholdsarealer og leg. For at drage størst nytte af det relative smalle byggefelt er hovedparten af facaderne ikke parallelle med byggefeltets yderkanter, men vinklet for derved at danne funktionelle uderum mod henholdsvis øst og vest. Midt i bygningsformen er der en forhøjet taghøjde, der opleves som bygningen er ”trykket” sammen. Denne taghøjde danner et asymmetrisk saddeltag, der dels optimerer for placering af solceller mod syd. – dels giver en reference til tagform og skala til de omkringliggende enfamiliehuse Denne disponering optimerer endvidere bygningens volumen og resultere i en kompakt bygningsmasse som derved tilgodeser de skærpede krav om forbrug af energi.

del din begejstring! – fortæl dine venner, din kollega, din samarbejdspartner…….