2. plads Konkurrenceprojekt: marts 2017
Bygherre: Ejendomsfonden Kornets Hus

I de åbne naturområder uden for vores byer er der tradition for at bygge vores huse som langhuse – eller længehuse. Disse længer kan sammensættes på forskellig vis, alt efter behov, eksempelvis 3 og 4-længede enheder. Én af kvaliteterne ved at sætte længerne sammen er, at der opstår mellemrum og gårdrum, der kan danne ramme om udendørs aktiviteter og funktioner i læ for de herskende vinde.

På samme vis er KORNETS HUS sammensat af 4 længer. Længerne har forskellige længde og bredde, alt efter de funktioner de indeholder. Længerne mod øst og vest har størst længde og de to nord/syd gående længer er placeret ind imellem. Ved denne disponering opstår 2 gårdrum – ét gårdrum der er lukket på alle fire sider – og ét der åbner sig op mod syd.

Arealet der omgiver KORNETS HUS er inddelt i enheder på 2x2meter – svarende til paracellerne med forskellige konsorter. Stier og opholdsarealer har derimod sin egen ”rytme” og forløb.  Vi forestiller os at der én sæson er sået én bestemt kornsort i ét område, næste sæson er samme korsort placeret et helt andet sted og måske i et større areal – på denne måde er stiforløbet det samme, men oplevelsen en helt anden.

Dette ”modulnet” er ligeledes ført ind i bygningerne og vil være retningsgivende for eksempelvis de felter betongulvene støbes i.

KORNETS HUS i Hjørring – et videns- og inspirationscenter

del din begejstring! – fortæl dine venner, din kollega, din samarbejdspartner…….