Sommerhus i Kandestederne

Opført: 2011

Bygherre: Privat

>Huset har to udtryk eller udseende. – ét når det er i brug,der opleves det åbent, lyst og transparent. – og ét uden for sæsonen og ikke er i brug, fremstår det indadvendt og tillukket. Ved alle døre og skydedøre er monteret store skodder eller skydeporte, som kan skydes for, der lukker og værner om huset. Husets placering på arealet er primært styret af forholdene af klitternes typografi, grundens geometri og den øvrige bebyggelse samt deklarationen fra 1973. Ankomsten sker fra vejen mod syd, hen over en svag stigning for derefter at bevæge sig ned til huset. Huset er et længehus med gavlene mod øst og vest. Ankomstsiden er orienteret mod syd og den ene langside af huset. Langsiden, eller facaden, har kun én dør der er synlig, og som en den eneste mulighed for at komme ind i huset. Umiddelbart til venstre er et udendørs opholdsareal der ”skærer” sig ned i landskabet, – et terrasseområde som ikke kan ses fra vejen.

del din begejstring! – fortæl dine venner, din kollega, din samarbejdspartner…….