OPP Konkurrence: dec. 2017
Bygherre: Region Nordjylland

Entreprenør: MT Højgaard

LBB3 har som underrådgiver til Team MTH-DEAS-ARKINORD tegnet projektet til OPP-konkurrencen om Det Nye Hospice til Kamillianergaarden, beliggende i Nørresundby.

Projektet tager udgangspunkt i at danne bæredygtige rammer for ”det sidste hjem” til patienter ramt af en livstruende sygdom med fokus på den lindrende indsats til patienter og deres pårørende samt at etablere et funktionelt og fagligt arbejdsmiljø for personalet og det Palliative team.

Huset skal fremstå som et moderne Hospice med DGNB Guld. Vores fokus er på lindring og livskvalitet for patienter og pårørende samt at skabe et sted, hvor alle føler sig velkomne og godt tilpas.

Generelt har vi bearbejdet de forskellige funktioner med henblik på at skabe et lyst og venligt miljø med åbenhed, overskuelighed og differentierede aktivitetsområder – rum og arkitektur – der understreger og forstærker stedets identitet og inspirerer til videndeling, ro og fordybelse for brugere og de besøgende i alle aldre. Disponering af rum og funktioner, der giver et logisk flow, er derfor afgørende for et vellykket projekt.

Arkitektoniske og rumlige disponeringer

Disponeringen af arealet samt funktionerne i det nye KamillianerGaardens Hospice har primært tre fokuspunkter:

1] Fredsskoven mod øst og alle patientstuernes udsyn og orientering herimod.

2] At skabe varierende udsyn og differentieret indfald af dagslys i rum til ophold og arbejde.

3] Tilgængelighed, manøvrearealer samt de forskellige brugeres brug og flow gennem huset.

Disse fokuspunkter resulterer i et langstrakt bygnings-volumen, der spænder fra nord mod syd og har de primære facader med boligerne orienteret mod fredskoven mod øst og ankomstarealer samt arbejdspladser mod vest. Den langstrakte bygning har ”et knæk” på midten, så boligerne og de østvendte funktioner bliver trukket tættere på fredskoven, og så der opstår et regulært areal mod ankomsten og Studievej. På den måde opstår en optimal udnyttelse af matriklen. Centralt er der placeret et gårdrum hvor bygnings-volumenet har en større husdybde – et gårdrum der bliver et naturligt omdrejningspunkt.

del din begejstring! – fortæl dine venner, din kollega, din samarbejdspartner…….