Afleveret: Marts 2010

Bygherre: Freja ejendomme A/S

Nærværende materiale vedr. ejendommen Rolighedsvej 1, 9990 Skagen rummer indledningsvis beskrivelse, registering og digitaliseret tegningsmateriale – optegnet udfra det oprindelige tegningsgrundlag fra 1971.
Efterfølgende illustreres 5 forskellige idéforslag til fremtidig anvendelse og med forskellige ombygnings- og tilbygningsmuligheder. Ejendommen fremstår dog i en sådan stand, at den umiddelbart kan ibrugtages.
De viste scenarier/idéforslag tager afsæt i 4 forskellige funktioner og dermed 4 forskellige målgrupper – Sundhed/helse/motion – Kontor/konference/møde – Overnatning/vandrehjem – Udstillling/ showroom.

del din begejstring! – fortæl dine venner, din kollega, din samarbejdspartner…….