Opført: 2015
Bygherre: Privat

Projektet på Egeskov omfatter en ny tilbygning til det eksisterende stuehus, beliggende i landskabet hvor skoven bliver til det åbne og langstrakte hedelandskab.
Tilbygningen indeholder et opholdsrum på godt 50m2, orienteret mod udsigten mod vest – med de lange kig ud over hedelandskabet.
Rummet er disponeret med et centralt åbent ildsted – placeret midt i mellem de to store åbninger med skydedøre og udgang mod vest. I de øvrige facader/vægge er der etableret vertikale åbninger – kig og lysindtag fra de øvrige verdenshjørner, således solens vandring i løbet af dagen, opleves i rummet.
Facaderne er udført i teglsten, der fremstår med vandskuret og hvidmalet overflade. Gulvene er massive træ i træsorten douglas. Døre og vinduer er udført i massiv egetræ.
Overgangen til det eksisterende hovedhus fremstår som et transparent og lyst mellemrum med glastag – et kig til himlen og ud i naturen.

På hovedhuses facaden mod syd er der endvidere etableret et espalier/halvtag samt en veranda. Denne side af stuehuset er ankomsten, og er orienteret mod gårdrummet, stalden og den gamle lade.

– kig og lysindtag fra de øvrige verdenshjørner, således solens vandring i løbet af dagen, opleves i rummet.

beliggende i landskabet hvor skoven bliver til det åbne og langstrakte hedelandskab.

del din begejstring! – fortæl dine venner, din kollega, din samarbejdspartner…….