Idéprojekt: 2014-15
Bygherre: Frederikshavn Boligforening

DEN GRØNNE LØBER planlægges at sno sig gennem nordbyens boligområder, gårdmiljøer og grønne arealer til Kirkepladsen midt i byen. Ruten vil skabe sammenhæng mellem seks markante boligområder og give en oplevelse af en samlet bydel.
Nærværende projekt giver et billede af hvorledes dette grønne forløb kunne tage sig ud i den nordlige del, i området ved og omkring Frederikshavns Boligforening afdeling 9 “Stjernen”.
Vi forestiller os at de forskellige funktioner, legepladser, P-arealer, aktivitetszoner, etc. spredes ud og bliver derved en del af samlede flydende forløb. Ydermere foreslår vi at der skal være et genkendeligt element, der binder de forskellige områder sammen, – “KRANERNE” kalder vi dem! – indspiration hentet på havnen. Disse enheder indeholder mange af byens funktioner, Isbar, picnic-sted, toiletter, etc.

Frederikshavn = Vand

SAMT EN VÆSENTLIG DEL AF BYENS IDENTITET OG SELVFORSTÅELSE.

”Den Grønne Løber” som et element der slynger sig gennem området.

HAVNEN – INSPIRATION – TIL STRUKTURELLE ELEMENTER

Skiftende gadeforløb med varierende niveauer, som inddelinger og skaber interessante bevægelsesforløb.

ZONER UDEN GRÆNSER – ”SHARED SPACE”

del din begejstring! – fortæl dine venner, din kollega, din samarbejdspartner…….