2. plads projektkonkurrence

År 2014

Bygherre: Hjørring Kommune

Nye oplevelser i de vante omgivelser, forstærkes ved at nye adfærdsmønstre opstår. – Med denne tilgang til den forstående transformation og modernisering af institutionen, styrkes identiteten og oplevelsen i og omkring det nye børnehus Vestbakken. Bagindgangen bliver til hovedindgangen, – og omvendt! Områder til opmagasinering bliver aktive rum, – aktive områder og zoner bliver til opbevaring. Små rum bliver større, – og store rum bliver mindre. Denne omdisponering af hele bygningens indre, medfører en ny oplevelse i de velkendte og trygge rammer. – En ny identitet!

Børnenes og forældrenes primære adgang til daginstitutionen sker fra sydsiden hen over det grønne område ad en nyanlagt sti der fører direkte hen mod det nye ankomstområde, der er placeret i den tidligere vådgarderobe. Ankomstområdet er indrettet med arealer til påklædning, vægarealer med knagerækker og opbevaring, samt en niche med mulighed for installering af tørrefaciliteter. Fra ankomstområdet er der direkte forbindelse til garderoberne. Garderobeområdet er klart afgrænset i omfang af et markant udtryk i gulvbelægning, således at overgangen fra ”gummistøvleområde” til ”sokke/futte-område” er præcist defineret.
Personale og vareindlevering sker mod nord, ved den tidligere hovedindgang. I det rumlige vindfang er der plads til ekstra overtøj til brug på legepladsen. Endvidere er der mulighed for etablering af et ”kold-område” til opbevaring for køkkenet.

del din begejstring! – fortæl dine venner, din kollega, din samarbejdspartner…….